Waarom Zorgmedewerkers Massaal Injecties Weigeren

Inmiddels begint het vaccineren op meerdere plaatsen in Nederland.

Helder is echter, dat een groot deel (60%+) van het personeel ofwel twijfels heeft bij het vaccineren of het sowieso absoluut niet gaat doen. Dit zowel in Nederland als internationaal. Ondanks de continue aanval van de media op onze zintuigen, met over het algemeen maar 1 doel (aanzetten tot vaccineren), blijkt dat de bevolking en ook zorgprofessionals zich veelal niet direct laat gek maken door de angstcampagnes en propaganda op de tv, radio en in kranten. Een geruststellend idee.

Ik deel deze zorgen en zal hieronder het e.e.a. uiteenzetten wat hier aan bijdraagt, vanuit verschillende oogpunten, onderzocht en onderbouwd door verschillende bronnen en professionals.

Ik verwacht dat een deel van de lezers moeite kan krijgen middels cognitieve dissonantie. Dat kan gebeuren. Echter, vanuit het professionalisme wat nodig is binnen de zorg, vraag ik elke lezers om met een open geest te lezen en te leren, in naam van de wetenschap als ook de gezondheid en vrijheid van ons allen:

Bij gebrek aan data is het onmogelijk om volmondig te kunnen zeggen wat de effecten zijn van het vaccin. Zowel de positieve als de negatieve. Door het uitblijven van relevante data is niemand in staat een volwaardig besluit te kunnen maken middels het afwegen van de risico’s. Ook is dit juridisch gezien nog een heikel punt: Daar waar een vaccin wordt gepromoot of zelfs wordt afgedwongen, gebaseerd op incomplete data, kan dit voor enorme problemen zorgen, ver voorbij de gezondheidsschade die dit met zich kan meebrengen:

Dit in combinatie met mogelijke bijwerkingen, zoals auto-immuunziekten en meer, gepubliceerd door het CDC: https://www.fda.gov/media/143557/download

corona vaccinatie bijwerkingen
corona vaccinatie bijwerkingen

Vervolgens een uitstekend stuk van Dick Bijl over wat we allemaal nog niet weten over de vaccins: https://www.linkedin.com/pulse/wat-we-allemaal-niet-weten-over-het-coronavaccin-dick-bijl/

Farmaceuten staan bekend om fraude, plagiaat en andere criminele activiteiten. Wat kan dit ons leren over het realiseren van een wereldwijd vaccin in 12 maanden?

Farmaceuten testen hun eigen producten. Een soort ‘Wij van WC eend adviseren… WC eend. Dit op zichzelf is uiteraard al een probleem, wat ook ruimschoots gebleken is gezien het aantal doden dat is veroorzaakt dankzij o.a. fraude bij farmaceuten.

https://www.forbes.com/sites/erikakelton/2013/07/29/is-big-pharma-addicted-to-fraud/

Ook blijkt dat er meer belang is bij financieel gewin op korte termijn, dan bij kwaliteit op lange termijn, wat fraude in de hand werkt:

“The market currently is set up to value short-term gains over long-term risks. The corporate decision makers are usually long gone before the corporate fraud is revealed. The shareholders are not adequately incentivized during the short run to monitor for fraud, because shareholder desires for short-term profits are aligned with management.”

https://law.emory.edu/ecgar/content/volume-3/issue-2/essays/failure-remedies-case-big-pharma.html

Tegelijk blijkt nu ook dat de trials voor het corona vaccin ontworpen zijn om niet te kunnen falen. Vrij rigoreus (wat je zou mogen verwachten bij het vaccineren van miljoenen mensen) lijkt het niet te zijn: https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/

Ook neuroloog Jan Hommel zet uitgebreid en uitstekend uiteen waarom het een risico is om je te laten inenten met deze vaccins. “Wat nu uitgerold wordt is een massaal vaccin-experiment zoals nog niet eerder werd vertoond, met slechts minimale gegevens over veiligheid en werkzaamheid van de gebruikte vaccin. Het is best mogelijk dat men over enkele jaren concludeert dat deze nieuwe mRNA techniek tot een veilig en effect vaccin heeft geleid, maar een dergelijke conclusie nu is buitengewoon voorbarig en uitermate risicovol. Het zou niet de eerste keer zijn dat er ten gevolge van haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken gebeuren, iets waarop recent nog terecht werd gewezen in een editorial in de JAMA. ” https://www.janbhommel.com/post/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus

Hier het artikel op JAMA dat in gaat op de snelheid van ontwikkeling van covid vaccins wat grote vraagtekens met zich meebrengt: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766651

Wat hebben we geleerd van de eerdere ‘pandemia’ en gehaaste vaccinatieprogramma’s?

Vrijwel niets zo lijkt het. We zijn niet voorbereid, maar ook evenals toen zijn er nu weer financiële belangen tussen overheid en adviseurs die objectiviteit aantasten. Zowel betreffende de falende PCR test, als bij de vaccins. Dit is een zeer schadelijke zaak.

Arts-microbioloog Jan Kluytmans verdient aan coronatesten. Als lid van het Outbreak Management Team (OMT) adviseert hij gelijktijdig over het testbeleid en over de inzet van sneltesten, een bron van inkomsten voor zijn laboratorium en hemzelf. Dit terwijl inmiddels is aangetoont dat de PCR test barst van de ontwerpfouten.

Maar laten we even een stapje terug nemen:

In 1976 werd er een pandemie aangekondigd die nooit kwam.

“President Ford was basically told by his advisers, that look, we have a pandemic flu coming called swine flu that may be as bad as Spanish flu,” said Michael Kinch, a professor of radiation oncology in the school of medicine at Washington University in St. Louis. His latest book, “Between Hope and Fear,” explores the history of vaccines.

Ford made the decision to make the immunization compulsory.

The government launched the program in about seven months and 40 million people got vaccinated against swine flu, according to the CDC. That vaccination campaign was later linked to cases of a neurological disorder called Guillain-Barre syndrome, which can develop after an infection or, rarely, after vaccination with a live vaccine.”

Nog meer fraude binnen de farmaceutische wereld en onze adviseurs

Ook destijds waren er in Nederland financiële banden met farmaceuten binnen het adviesteam. Zo kun je je afvragen hoe de media het in haar hoofd haalt om mensen als Ab Osterhaus nog een podium te geven, gezien zijn belangen als ook het storende gedrag waarbij hij proost op het arriveren van ziekten op Nederlandse bodem bij een klein meisje.

Later kwam natuurlijk H1N1 voorbij, waarbij massaal (ook door Nederland) vaccins zijn ingekocht, die gelinkt zijn aan psychische stoornissen en auto-immuunziekte bij zowel volwassenen als ook kinderen: https://academic.oup.com/sleep/article/42/4/zsz008/5288677 en https://link.springer.com/article/10.1007/s11910-018-0851-5

GlaxoSmithKlein onderkent dit en heeft ook verschillende families gecompenseerd hiervoor. Een kleine aalmoes voor families die de rest van hun leven hiermee moeten leven en hun eerder gezonde, blije kinderen voor altijd kwijt zijn. Ook zijn er kinderen aan overleden waarvan de rechtzaken nog altijd lopen.

GlaxoSmithKlein heeft een vreselijk trackrecord als het gaat om betrouwbaarheid. Zo moest de gigant in 2012, $3.000.000.000 (3 Miljard ja) in boetes betalen vanwege:

Criminal: Off-label promotion, failure to disclose safety data. Civil: paying kickbacks to physicians, making false and misleading statements concerning the safety of Avandia

Oftewel omkopen van artsen, misleiding en liegen over de veiligheid van medicatie en het achterhouden van kritieke informatie.

En nu heeft dezelfde producent binnen record-time een nieuw vaccin voor Covid, wat door henzelf als veilig wordt bestempeld? Hoe vaak kun je je aan dezelfde steen stoten?

En GSK is hier in niet alleen. Ook Pfizer en andere farmaceuten hebben criminele activiteiten op hun naam staan.

Als een MKB bedrijf zich zo zou gedragen, zou je verwachten dat ze nog in business zouden zijn?

Inmiddels is er ook een mooie uiteenzetting gedaan door Theo Schetters omtrent de veiligheid van het vaccin: https://www.blckbx.tv/videos/massa-vaccinatie-onnodig-en-roekeloos

Waardeer je dit inzichtelijke tegengeluid voor een beter en vollediger beeld? Om de reguliere media en die eenheidsworst weerstand te bieden vraag ik je om dit artikel te delen via de knoppen hieronder of zoals je wilt.

Zorgmedewerkers hebben terechte zorgen over het covid vaccin

Beste verpleegkundigen, jullie staan in je recht. Je hebt geen enkele reden om te vertrouwen op de ‘heldere blauwe ogen’ van farmaceuten. Ze liegen steevast al decennia lang en dit blijven ze doen. Deze giganten gaan voor controle en geld. Niet voor gezondheid. Dat is inmiddels gebleken.

En daar waar onderzoek in retrospect aantoont dat er keer op keer ellende plaatsvind, wordt het wel eens tijd om het een keer voor te zijn en te voorkomen. Ik deel de zorgen van de verpleegkundigen, al het zorgpersoneel, de ouderen en iedereen die vragen stelt bij het vaccineren.

Dat is het minste wat je zou moeten doen, maar het huidige klimaat brandt dit onterecht af dankzij framing in de media en politiek. Dankzij continue propaganda van de media wat inmiddels meer lijkt op staats TV. Het is ongezond, het is walgelijk en inmiddels erg doorzichtig. En ik ben blij dat samen met mij steeds meer specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en andere mensen opstaan en zich hiertegen uitspreken.

Wanneer we de eed van Hippocrates willen naleven zullen we beter moeten kijken naar hoe we mensen op een gezonde manier kunnen helpen en niet schade berokkenen door ze bloot te stellen aan medische experimenten.

Het is je recht om vaccinatie te weigeren.

En ik zou zeggen het is je plicht om je naasten te informeren. Er is zoiets als ‘informed consent’. Dit stuk is HEEL belangrijk:

Een belangrijk uitgangspunt van het gezondheidsrecht is dat de patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Zonder toestemming is er immers sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een patiënt. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de patiënt goede informatie nodig. Daarom moet een arts, alvorens toestemming te vragen, de patiënt eerst informatie geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. De informatieplicht van de arts en het toestemmingsvereiste vormen een twee-eenheid. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd.

Indien een arts of wie dan ook, die jou inlicht / vaccineert jouw niet inlicht over de mogelijke gevaren en het feit dat het vaccin al uitgerold is terwijl er ondertussen op je getest wordt, loopt diegene enorm juridisch risico wanneer jij bijwerkingen krijgt. En uiteraard, heb jij niet de kans gehad om een weloverwogen beslissing te maken bij het achterhouden van kritieke informatie.

Waardeer je dit inzichtelijke tegengeluid voor een beter en vollediger beeld? Om de reguliere media en die eenheidsworst weerstand te bieden vraag ik je om dit artikel te delen via de knoppen hieronder of zoals je wilt.

Plaats een reactie