Media opgejaagd: Dag van verantwoording

De dag van verantwoording komt elke dag dichterbij.
Alle mensen in de media die bijdragen aan het realiseren van de huidige criminele experimenten dankzij het voeden van angst, leugens en het selectief aan het woord laten van notaire leugenaars (zoals Ab Osterhaus en Marc van Ranst) zullen zich moeten verantwoorden.

Nu al zien we bijvoorbeeld in de UK hoe media mensen worden opgejaagd en je merkt ook bij de mensen de intense haat naar de mensen die denken dat ze op ‘veilige afstand’ mensen negatief kunnen beinvloeden. Hoe ze keer op keer de de Code van Bordeaux grof schenden:

  • Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist
  • Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
  • De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
  • Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
  • Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
  • Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
  • De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
  • Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
  • Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.

Het is walgelijk en misselijkmakend hoe 99% van de media in Nederland (en de rest van de wereld) bestaat uit PR voor de overheid in plaats van daadwerkelijke kwalitatieve journalistiek. De Code van Bordeaux wordt aan de lopende band geschonden. En dan te bedenken dat een groot deel van de media van de NOS e.d. overeind worden gehouden van ons belastinggeld. We betalen om ons voor te laten liegen…

Tegelijkertijd is het wel fijn om te zien hoe die 99% van de media niet meer gekeken wordt door 100% van de bevolking. Steeds meer mensen zoeken hun eigen kanalen online om daadwerkelijke een volledig beeld te krijgen en een objectievere kijk vanuit meer invalshoeken.

Hieronder een voorbeeld van hoe men in de UK reageert op de media:

Wil je trouwens meedoen met een groep van inmiddels honderden mensen waarmee we samen
slechte journalisten mailen en ook bedrijven, pretparken etc. die zich misdragen?

Hier kun je je inschrijven: https://vrijheidstrijder.mailchimpsites.com/

Plaats een reactie